mielipiteeni.fi logo

Lahden kaupunki ylsi jälleen huipputuloksiin sote-palveluidensa

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala toteutti Mielipiteeni.fi -tutkimuspalvelun avulla asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2016 lopussa. Kyselyä on toteutettu kahden vuoden välein ja tässä muodossa se tehtiin nyt kolmannen kerran. Kysely kattoi toimialan 21 eri palvelualuetta, joille jokaiselle oli seitsemän yhdenmukaista kysymystä sekä omia palvelualuekohtaisia erityiskysymyksiä tai -muotoiluja.

Kysely huomioi vastaajien tarpeet monin eri tavoin. Lomakkeet olivat ulkoasultaan selkeitä ja niihin vastasi joko asiakas itse, omainen tai hoitohenkilö asiakkaan puolesta. Kyselyt toteutettiin pääosin paperilomakkeina, mutta myös nettivastaaminen oli mahdollista. Kyselylomakkeissa oli lisäksi mahdollisuus jättää vapaata palautetta, jota tulikin runsaasti.

Tärkeää on hyödyntää asiakkaiden asiantuntemus monin eri tavoin. Avopalautteesta saa kohdennettuja kehitysehdotuksia, miten palvelukokemuksia voidaan vieläkin parantaa. Keskiarvot kertovat erityisesti johdolle ja päätöksentekijöille, että iso kuva on kunnossa. Palveluiden käyttäjät haluavat usein välittää kiitollisuuttaan juuri henkilöstölle, jonka kanssa he ovat tekemisissä. Asiakastyytyväisyys auttaa kannustamaan henkilöstöä muutoksissa.

Tulokset raportoitiin kullekin palvelualueelle erikseen sekä yhteisenä koontiraporttina. Tulokset mairittelivat: Lahti sai jälleen kiitettävän arvosanan palveluistaan. Palvelut ovat keskenään hyvin tasaväkisiä, joka on osoitus tasalaatuisuudesta. Lahti onnistui jopa hivenen parantamaan tuloksia edellisestä mittauksestaan.

Lahden kaupungin kehittämispäällikkö Pekka Piironen on tuloksista mielissään. Ne vastaavat myös hänen kokemuksiaan palveluiden yleisestä tilasta. Sote-palveluita helposti arvostellaan yleisellä tasolla ja sanomalehtien yleisönosastokirjoituksissa. Toiminnan arvioimiseksi kuitenkin ainoa oikea tietolähde on todellinen käyttäjäkokemus, jonka mukaan Lahdessakin homma toimii hyvin.

Katso tästä esimerkkilomake kyselystä (PDF).

Yhteydeottopyyntö sote-kyselyistä: